คู่มือเดินทางเว็บไซต์ของโอซาก้า
» RESTAURANT » ข้าวหน้าต่างๆ
Fukiageya in Hankyu Department Store Umeda Main Store

Fukiageya in Hankyu Department Store Umeda Main Store

ไก่จิโดริชุดพรีเมี่ยม ข้าวหน้าโอยากะด้ง"คุโระซัทสึมะโดริ" ฮิทสึมะบุชิ และ เมนูย่างบนหินลาวาที่น่าประทับใจ!
12